Bảng Giá AdFlex Fulfillment

   Type
  Product name
Size
Material
Base cost
Zone 1
Additional price
Zone 2
Additional price
Zone 3
Zone 2Zone 3
 TotalTotal
     3D
 clothes
Unisex T shirt(O neck)S-5XLPolyester+Spandex$11,25$5,00$15,00$16,25$26,25
 Unisex T shirt(V neck)S-5XLPolyester+Spandex$11,25$5,00$15,00$16,25$26,25
 Unisex Polo T shirtS-5XLMesh cloth$20,25$5,00$15,00$25,25$35,25
 Hawaii shirtXS-5XLPolyester+Spandex$16,25$5,00$15,00$21,25$31,25
 Men Tank topXS-5XLPolyester+Spandex$11,25$5,00$15,00$16,25$26,25
 Hollow Tank TopS-4XLPolyester+Spandex$12,25$5,00$15,00$17,25$27,25
 Crop Tank TopS-3XLPolyester+Spandex$12,25$5,00$15,00$17,25$27,25
 Unisex sweatshirtXS-6XLPolyester+Spandex$17,50$5,00$15,00$22,50$32,50
 Off-shoulder SweatshirtS-5XLPolyester+Spandex$17,50$5,00$15,00$22,50$32,50
 Unisex 3D hoodieS-6XLPolyester+Spandex$19,25$7,00$16,00$26,25$35,25
 Unisex Zipper hoodieXS-6XLPolyester+Spandex$22,25$7,00$16,00$29,25$38,25
 Bomber JacketXS-5XLPolyester+Spandex$33,25$7,00$16,00$40,25$49,25
 Men beach shortsS-5XLPolyester+Spandex$16,25$5,00$15,00$21,25$31,25
 Women beach shortsS-4XLPolyester+Spandex$16,25$5,00$15,00$21,25$31,25
 Unisex SweatpantsS-6XLPolyester+Spandex$20,25$5,00$15,00$25,25$35,25
 Unisex sweaterS-5XLWool$21,25$7,00$16,00$28,25$37,25
 Linen ShirtS – 3XLLinen$20,25$5,00$15,00$25,25$35,25
   Quilt
Quilt Single130×150 $22,25$7,00$16,00$29,25$38,25
 Quilt Twin150×200 $24,50$9,00$17,00$33,50$41,50
 Quilt Queen180×200 $29,25$9,00$17,00$38,25$46,25
 Quilt King200×230 $34,25$9,00$17,00$43,25$51,25
 Quilt Superking230×280 $43,25$12,00$18,00$55,25$61,25
 Blanket
Blanket M110×140 $22,25$7,00$16,00$29,25$38,25
 Blanket L140×180 $27,25$7,00$16,00$34,25$43,25
 Blanket XL150×200 $30,25$9,00$17,00$39,25$47,25
    Rug
Rug rectangle S3’x5′ $29,25$7,00$16,00$36,25$45,25
 Rug rectangle M4’x6′ $40,25$7,00$16,00$47,25$56,25
 Rug rectangle L5’x8′ $55,25$7,00$16,00$62,25$71,25
 Rug round Sround 60 $14,25$7,00$16,00$21,25$30,25
 Rug round Mround 80 $19,25$7,00$16,00$26,25$35,25
 Rug round Lround 100 $22,25$7,00$16,00$29,25$38,25
 Rug round XLround 120 $27,25$7,00$16,00$34,25$43,25
 Rug round 2XLround 150 $36,25$7,00$16,00$43,25$52,25
  Bedding     set
Bedding set Twin3 pcs:172×220 50x66x2 $33,25$7,00$16,00$40,25$49,25
 Bedding set Full3 pcs: 200×230 50x66x2 $37,25$9,00$17,00$46,25$54,25
 Bedding set Queen3 pcs: 228×228 51x91x2 $41,25$9,00$17,00$50,25$58,25
 Bedding set King3 pcs: 229×259 51x91x2 $44,25$9,00$17,00$53,25$61,25
 Full bedding set Twin4 pcs: 172×220 50x66x2 $42,25$9,00$17,00$51,25$59,25
 Full bedding set Full4 pcs: 200×230 50x66x2 $47,25$9,00$17,00$56,25$64,25
 Full bedding set Queen4 pcs: 228×228 51x91x2 $52,25$12,00$18,00$64,25$70,25
 Full bedding set King4 pcs: 229×259 51x91x2 $56,25$12,00$18,00$68,25$74,25
 Hooded   blanket
Hooded blanket Kid130×150 $20,25$7,00$16,00$27,25$36,25
 Hooded blanket Youth150×180 $24,25$7,00$16,00$31,25$40,25
 Hooded blanket Adult150×200 $32,25$7,00$16,00$39,25$48,25
  Shoes
NMD Canvas$37,25$7,00$16,00$44,25$53,25
 AJ1  $51,25$9,00$17,00$60,25$68,25
 RZ Shoe  $37,25$7,00$16,00$44,25$53,25
 YZ 350  $44,25$9,00$17,00$53,25$61,25
 AJ13  $39,25$9,00$17,00$48,25$56,25
 Sleeping    eye       mask
Pack 1  $11,25$0,00$14,00$11,25$25,25
 Pack 3  $24,25$0,00$14,00$24,25$38,25
 Pack 5  $35,25$0,00$14,00$35,25$49,25
   Mask
Mask Pack 1
16.5cm x 29.5cm
Vải chống nước, chống giọt bắn và 2 lớp cotton kháng khuẩn
Mask in 3D
$7,00$5,00
Note: Với mặt hàng khẩu trang, ship cost US bằng $0, ship cost đối với các nước khác bằng $5 với item đầu tiên, và $2 với các item sau.
  
 Mask Pack 3$12,50$5,00  
 Mask Pack 5$18,00$5,00  
 Mask Pack 10$32,00$5,00  
 Mask TC Pack 1
18cm x 26cm
Vải chống nước và cotton kháng khuẩn
Mask xếp ly giống TeeChip
$7,00$5,00  
 Mask TC Pack 3$10,50$5,00  
 Mask TC Pack 5$15,00$5,00  
 Mask TC Pack 10$27,00$5,00